کد
عنوان شغل
تعداد نیرو
جنسیت
وضعیت تاهل
حداکثر سن
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شیفت کاری
ساعت کار
سابقه کار(ماه)
حقوق (ریال)
بیمه
سرویس
نوع محیط کار
شهرستان فعالیت
استان
محدوده آدرس
توضیحات
98-628
کارمند فروش
2
3
---
35
کارشناسی
--------
صبح
7 الی 15
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور
 
98-627
کنترل کیفیت
1
3
---
32
کارشناسی
--------
صبح
8 الی 16
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور

کارشناسی و بالاتر رشته برق و مکانیک

98-625
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
--------
صبح
8 الی 16
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور
 
98-624
انباردار
1
مرد
---
35
کارشناسی
--------
صبح
7:30 الی 14:30
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور
 
98-623
طراح صنعتی
1
3
---
30
کارشناسی
--------
صبح
8 الی 16
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور
 
98-626
کارگرساده
2
مرد
---
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
7:30 الی 17
3
15000000
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

بیمه بعد از چهار ماه

دارای گواهینامه پایه سه

98-622
کارگرساده
3
زن
---
30
سوم راهنمایی
---
صبح
8 ساعت کار
3
توافقی
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

حقوق ماه اول 900000 از ماه دوم 1500000 تومان

یک هفته شیفت صبح 6 الی 14 هفته بعد 14 الی 22

98-621
کارمنددفتري
1
زن
---
35
کاردانی و بالاتر
--------
صبح
7 الی 14:30
3
7000000
دارد
دارد
دفاتر موسسات
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر
 
98-620
کارپرداز
2
مرد
---
35
کارشناسی
--------
صبح
8 الی 16
3
قانون کار
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
نیشابور
 
98-619
کارگرساده موادغذایی
4
مرد
---
35
پنجم ابتدایی
---
عصر
11 الی 18
3
قانون کار
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی