کد عنوان شغل تعداد نیرو جنسیت وضعیت تاهل حداکثر سن مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شیفت کاری ساعت کار سابقه کار(ماه) حقوق (ریال) بیمه سرویس نوع محیط کار شهرستان فعالیت استان محدوده آدرس توضیحات
98-548 جوشکار برق 10 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 7 الی 17 3 21000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

(حقوق 2100000 تومان (روزمزد 65000 تومان

هزینه سرویس پرداخت میشود

 

98-549 کارگرساده 10 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 7 الی 17 3 17000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

(حقوق 1700000 تومان (روزمزد 65000 تومان

هزینه سرویس پرداخت میشود

98-550 جوشکار co2 10 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 7 الی 17 3 26000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

(حقوق 2600000 تومان (روزمزد 85000 تا 100000 تومان

هزینه سرویس پرداخت میشود

98-556 کارمند اداری 3 زن مجرد 33 کارشناسی -------- صبح 8 الی 14 3 دارد سایر مشهد خراسان رضوی وکیل اباد

متولد 65 تا 70

98-557 کارمند اداری 3 زن مجرد 33 کارشناسی -------- عصر 14 الی 21:15 3 دارد سایر مشهد خراسان رضوی وکیل آباد

متولد 65 تا 70

98-558 خدمات 1 مرد --- 35 سوم راهنمایی -------- صبح و عصر 8 ساعت کار 3 14000000 ندارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-561 کارگرساده 2 مرد --- 30 دیپلم و بالاتر -------- چرخشی 8 ساعت کار 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

حقوق ماه اول 900000 تومان از ماه دوم قانون کار

بیمه بعد از سه ماه

98-563 کارگرساده 2 مرد --- 30 پنجم ابتدایی -------- صبح 7 الی 15 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

حقوق ماه اول 1000000 تومان از ماه دوم افزایش حقوق

بیمه بعد از چهار ماه

98-564 طراح صنعتی 1 فرقی نمی کند --- 40 کاردانی و بالاتر -------- صبح 7 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

 Autocad، solid works ، catia مسلط به 

98-565 مدیر مالی 1 مرد --- 40 کاردانی و بالاتر -------- صبح 7 الی 14:30 12 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-566 کارمنددفتري 1 زن --- 35 کاردانی و بالاتر -------- صبح 7 الی 14:30 3 7000000 دارد دفاتر موسسات نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

بیمه بعد از دوره آزمایشی

98-569 کارشناس بازرگانی 1 فرقی نمی کند --- 35 کاردانی و بالاتر -------- صبح 8 ساعت کار 3 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی بلوار سجاد

حقوق قانون کار + مزایا

98-571 کارمند اداری 1 زن --- 35 کاردانی -------- صبح 7 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

فقط فوق دیپلم صنایع، آمار، ریاضی، کامپیوتر

98-573 برقکارصنعتی 1 مرد --- 35 دیپلم و بالاتر برق صبح 7 الی 14:40 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

با سابقه کار

98-574 کارگر ساده(بسته بندی مواد غذایی) 2 زن --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 الی 18 3 10000000 ندارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-575 کارگرساده موادغذایی 2 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 11 الی 18 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-576 تاسیسات 1 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 11 الی 18 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

 ...آشنا با برق کاری صنعتی و دیگ بخارو

98-577 کارگرساده 5 زن --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 7 الی 15:30 3 14000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-578 جوشکار برق 1 مرد --- 35 سوم راهنمایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-579 اپراتور برق 1 مرد --- 30 سوم راهنمایی -------- چرخشی 12 ساعت 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

قانون کار + اضافه کار= 2500000

98-580 کارگر گاوداری 1 مرد متاهل 35 پنجم ابتدایی -------- صبح تمام وقت 3 دارد دامداری نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

تمام وقت- سکونت به همراه خانواده

98-581 کارگرساده 5 زن --- 35 پنجم ابتدایی -------- چرخشی شیفت صبح 7 الی 15-شیفت عصر 15الی 23 3 11000000 دارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

شیفت صبح 7 الی 15 --شیفت عصر 15 الی 23

با شرایط ظاهری آراسته

98-583 کارگرساده/سالن دار رستوران 5 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- چرخشی شیفت صبح 7 الی 15--شیفت عصر 15 الی 23 3 11000000 دارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

با شرایط ظاهری آراسته

98-582 خدمات 3 فرقی نمی کند --- 35 پنجم ابتدایی -------- چرخشی شیفت صبح 7 الی 15--شیفت عصر 15 الی 23 3 11000000 دارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

با شرایط ظاهری آراسته

98-584 حسابدار 1 زن --- 35 کارشناسی -------- صبح 7:30 الی 14:30 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-585 کارمند فروش 1 زن --- 35 کارشناسی -------- صبح 7:30 الی 14:30 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

کارشناسی و بالاتر رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، ریاضی، آمار، اقتصاد

98-586 کارگر تعویض روغن 2 مرد --- 35 سوم راهنمایی -------- صبح 7 الی 18 3 14000000 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی حومه شهر
98-587 مدرس حسابداری 1 مرد --- 45 کارشناسی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی حومه شهر
98-588 کارمند اداری 1 زن --- 35 کارشناسی -------- صبح 7 الی 16 3 13000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

کارشناسی و بالاتر رشته صنایع،آمار،ریاضی

98-589 کارمند دفتری 1 زن --- 35 کاردانی و بالاتر -------- صبح 7 الی 17 3 ندارد دفاتر موسسات نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

حقوق 800000 تا 1000000 تومان

98-590 راننده 1 مرد --- 45 سوم راهنمایی -------- صبح تمام وقت 3 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی بلوار آزادی

دارای سه سال سابقه کاربا تریلی و تانکر سوخت

دارای دفترچه خروج و پاسپورت

 

98-591 کارشناس اموراداري ومالي 1 زن --- 35 کارشناسی -------- صبح 8 ساعت 3 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی بلوار وکیل آباد
98-594 کارمند فروش 1 زن --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح 7 الی 15 3 10000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

بیمه بعد از سه ماه

98-593 نگهبان 1 مرد --- 45 پنجم ابتدایی -------- شب 18 الی 7 صبح 3 10000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

روز در میان 18 الی 7 صبح  

98-595 کارگرساده 2 مرد مجرد 25 سوم راهنمایی -------- صبح 6 الی 18 3 12000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

بیمه بعد از سه ماه

98-596 کارگرساده 2 زن --- 30 پنجم ابتدایی -------- چرخشی 8 ساعت کار 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

حقوق ماه اول 900000 از ماه دوم 1500000 تومان

هشت ساعت کار یک هفته شیفت صبح یک هفته شیفت بعدازظهر

98-598 کارمنددفتري 1 زن --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح 7 الی 13:30 3 4000000 ندارد دفاتر موسسات نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

آشنا با کامپیوتر

98-599 کارگرساده تزریق پلاستیک 3 مرد --- 25 پنجم ابتدایی -------- چرخشی 8 ساعت کار 3 12000000 ندارد شرکت نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

مسیر سرویس: میدان فردوسی ، فردسی جنوبی ، فردوسی شمالی ، بلوار گلها ، میدان باغرود، حومه شهر

98-600 راننده نیسان 1 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 14000000 ندارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-616 بازارياب 1 فرقی نمی کند --- 40 دیپلم و بالاتر -------- صبح 8 تا 2 3 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

بازاریاب پاره وقت ترجیحا آقا بهمراه وسیله شخصی تا حدودی کامپیوتر و اینترنت اطلاع داشته باشند

98-601 کمک حسابدار 1 فرقی نمی کند --- 35 کارشناسی -------- صبح 7 الی 15 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

حقوق ماه اول کمتر از قانون کار از ماه دوم قانون کار

98-602 کارشناس گیاهان دارویی 1 فرقی نمی کند --- 35 کارشناسی گیاهان دارویی صبح 7 الی 15 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

حقوق ماه اول کمتر از قانون کار از ماه دوم قانون کار

98-603 پرستار سالمند 1 زن --- 45 پنجم ابتدایی -------- شب 19 الی 7 3 4000000 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-604 مسئول آزمايشگاه 1 زن --- 35 کارشناسی شیمی کاربردی صبح 8 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

سه ماه اول 1.100.000 تومان از ماه چهارم قانون کار

98-608 کارشناس فروش 1 مرد --- 30 کارشناسی -------- صبح 8 ساعت کار 24 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی بلوار سیدرضی
98-609 بازاریاب 1 مرد --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح 8 ساعت کار 12 ندارد شرکت مشهد خراسان رضوی شریعتی

آشنا به دیجیتال مارکتینگ

98-610 بازاریاب 1 مرد --- 45 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 12000000 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی بلوار مجد
98-605 مسئول آزمايشگاه 1 مرد --- 35 کارشناسی -------- چرخشی 8 ساعت کار 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر رشته شیمی و صنایع غذایی

98-606 باغبان و سرایدار 1 مرد متاهل 35 پنجم ابتدایی -------- صبح تمام وقت 3 13000000 دارد سایر نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

 (سکونت به همراه خانواده(متقاضی بدون فرزند باشد

98-617 فروشنده 2 مرد --- 40 دیپلم و بالاتر الکترونيک - برق صنعتي صبح و عصر 11 12 15000000 ندارد فروشگاه نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-607 جوشکار آرگون 2 مرد --- 40 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 الی 17 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-611 کارگرکارواش 1 مرد --- 40 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

حقوق روزمزد 40000 تومان

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیمه دارند

98-612 کارگر تعویض روغن 1 مرد --- 55 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

حقوق روزمزد 40000 تومان

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیمه دارند

98-613 کارگرساده 3 زن --- 40 پنجم ابتدایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد کارگاه نیشابور خراسان رضوی حومه شهر

حقوق 600000 تومان تا 800000 تومان

98-614 برقکار اتومبیل 1 مرد --- 40 سوم راهنمایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد کارگاه نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-615 جلوبند ساز اتومبیل 1 مرد --- 40 سوم راهنمایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 ندارد سایر نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-618 کارمند اداری 3 فرقی نمی کند --- 30 کارشناسی -------- صبح 7 الی 15 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور
98-619 کارگرساده موادغذایی 4 مرد --- 35 پنجم ابتدایی -------- عصر 11 الی 18 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی
98-620 کارپرداز 2 مرد --- 35 کارشناسی -------- صبح 8 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور
98-621 کارمنددفتري 1 زن --- 35 کاردانی و بالاتر -------- صبح 7 الی 14:30 3 7000000 دارد دفاتر موسسات نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
98-622 کارگرساده 3 زن --- 30 سوم راهنمایی -------- صبح 8 ساعت کار 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

حقوق ماه اول 900000 از ماه دوم 1500000 تومان

یک هفته شیفت صبح 6 الی 14 هفته بعد 14 الی 22

98-626 کارگرساده 2 مرد --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح 7:30 الی 17 3 15000000 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی شهرک صنعتی

بیمه بعد از چهار ماه

دارای گواهینامه پایه سه

98-623 طراح صنعتی 1 فرقی نمی کند --- 30 کارشناسی -------- صبح 8 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور
98-624 انباردار 1 مرد --- 35 کارشناسی -------- صبح 7:30 الی 14:30 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور
98-625 حسابدار 1 فرقی نمی کند --- 35 کارشناسی -------- صبح 8 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور
98-627 کنترل کیفیت 1 فرقی نمی کند --- 32 کارشناسی -------- صبح 8 الی 16 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور

کارشناسی و بالاتر رشته برق و مکانیک

98-628 کارمند فروش 2 فرقی نمی کند --- 35 کارشناسی -------- صبح 7 الی 15 3 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی نیشابور