-->
کاریابی بین المللی خیام ،همایش کار و کاریابی در کشور استرالیا را با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور برگزار کرد.جهت مشاهده جدیدترین بخشنامه آزاد سازی مدارک دانشگاهی به قسمت قوانین و دستورالعمل ها مراجعه فرمایید
کد عنوان شغل تعداد نیرو جنسیت وضعیت تاهل حداکثر سن مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شیفت کاری ساعت کار سابقه کار(ماه) حقوق (ریال) بیمه سرویس نوع محیط کار شهرستان فعالیت استان محدوده آدرس توضیحات
98-313 1 1 3 45 1 تمام وقت 6 12000000 2 2 10 125 10 داخل شهر

98-301 1 2 3 30 1 7 الی 15 2 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-302 1 1 3 30 4 12 ساعتی چرخشی 2 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-289 1 1 3 24 1 8 الی 18 2 12000000 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-292 1 1 3 35 1 8 الی 17 3 12000000 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-303 3 2 2 35 1 8 ساعت کار + اضافه کار 2 15000000 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-315 2 2 3 30 4 6 الی 14 3 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی

 دو ماه اول 900.000 تومان ، از ماه سوم  1.500.000 تومان

98-319 6 1 3 32 4 8 ساعت کار 3 11000000 1 1 1 125 10 حومه شهر
97-316 1 2 3 35 1 8 ساعت کار 12 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی

 رشته برق ، مکانیک ، فیزیک

98-279 1 3 3 35 4 8 ساعت کار 24 1 2 1 125 10 داخل شهر
98-291 1 1 3 45 3 8 الی 19 12 15 1 2 1 125 10 داخل شهر

داشتن گواهینامه مجاز رانندگی با جرثقیل خاور الزامی است

98-274 1 3 3 40 1 8 ساعت کار + اضافه کار 36 23000000 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-293 1 3 3 35 1 8 الی 16 12 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-309 1 2 3 35 1 7:30 الی 14:30 24 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی

حضور نیرو در ساعات اضافه کار در شرکت الزامی است

حقوق:    قانون کار + اضافه کار

98-296 1 2 3 35 1 8 الی 16 24 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-308 1 3 3 35 1 8 ساعت کار 12 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی

مسلط به solid works

98-280 1 3 3 35 1 8 ساعت کار 36 1 2 1 125 10 داخل شهر
98-290 1 2 3 35 1 7 الی 15 12 12000000 1 2 1 125 10 داخل شهر

آشنا با نرم افزار حسابداری هلو

98-306 1 1 3 35 1 8 ساعت کار 12 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-314 2 2 3 40 4 24 ساعت کار 48 ساعت استراحت 3 15000000 1 2 4 125 10 شهرک صنعتی

حداقل 28 سال وحداکثر 40  سال

98-305 1 2 3 35 1 7 الی15:30 3 1 2 1 125 10 داخل شهر

حقوق:     دو ماه اول 1.200.000 تومان  ، از ماه سوم قانون کار
مدرک تحصیلی:  کارشناسی و بالاتر  رشته مدیریت و صنایع
توضیحات :  مسلط به نرم افزار office

98-304 1 1 3 35 4 12 ساعت کار 24ساعت استراحت 12 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-318 1 1 3 38 1 6:30 الی 15:30 3 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-254 1 1 3 35 1 8 ساعت کار 24 1 2 1 125 10 داخل شهر
98-276 2 2 3 35 3 8 الی13:30--17 الی20 3 7000000 1 2 4 125 10 داخل شهر

دو روز در هفته شیفت عصر تعطیلی می باشد

بیمه: 15 روز در ماه

98-320 1 1 3 40 4 8 ساعت کار 3 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-253 1 3 3 35 1 8 ساعت کار 24 1 2 1 125 10 داخل شهر
98-298 1 2 3 35 3 8 الی 13--17 الی 19 3 7000000 1 2 1 125 10 داخل شهر

مسلط به کامیپوتر ، با روابط عمومی خوب

98-317 1 3 3 40 1 8 ساعت کار 60 1 1 1 125 10 شهرک صنعتی
98-264 1 3 3 35 1 8 ساعت کار 12 2 2 4 125 10 داخل شهر